Voorwaarden lidmaatschap

De voorwaarden t.a.v. het lidmaatschap zijn formeel vastgelegd in de statuten van de vereniging. De statuten zijn vastgelegd in een notariële akte.

Inning Contributie

Voor 1 augustus te voldoen via automatisch incasso, eenmalige overboeking of contant aan de penningmeester. Opzegging schriftelijk bij de secretaris of penningmeester minimaal 1 maand voor het einde van het voetbalseizoen. Na betaling ontvangt u de nieuwe ledenpas.

Faciliteiten bestuursleden

Er geldt een onkosten – en reiskostenregeling voor bestuursleden. Ook kunnen vrijwilligers, mits geaccordeerd door het bestuur, hier aanspraak op maken. Bestuursleden hebben dezelfde financiële verplichtingen als de leden, zoals betalen contributie, kopen merchandise, m.b.t. begeleiding van de busreis betalen zij alleen de kaart.1x per jaar wordt er een activiteit georganiseerd voor bestuursleden en actieve vrijwilligers.

Communicatie naar leden         

Nieuws, wetenswaardigheden en mededelingen worden middels de SV Borne website en SV Borne Facebookpagina en via de mail aan de leden kenbaar gemaakt.

Gesprekspartner met FC Twente          

Periodiek is er overleg tussen het bestuur van FC Twente en de erkende supportersverenigingen. Daarbij zullen altijd twee bestuursleden van SV Borne aanwezig zijn om de wensen, op-en aanmerkingen en punten namens haar leden vertegenwoordigen.

Busvervoer bij uitwedstrijden    

Supportersvereniging SV Borne biedt haar leden de mogelijkheid om uitwedstrijden voor de competitie gezamenlijk met een bus te bezoeken. Het aanbieden van een busreis is afhankelijk van de behoefte.

In de bus is het mogelijk om tegen gereduceerd tarief bier of fris te kopen.

In de bus geldt een rookverbod!

Vernielingen in de bus worden verhaald op de veroorzaker. Is de veroorzaker niet traceerbaar, dan zullen de kosten worden doorberekend in de volgende busreizen. Tevens zal het bestuur overwegen, afhankelijk van opzet en schadebedrag, of desbetreffend lid wordt geroyeerd.

De bus vertrekt vanaf treinstation Borne

Kaartverkoop uitwedstrijden

Erkende supportersverenigingen krijgen bij belangrijke competitie- en Europese uitwedstrijden een voorkeursbehandeling voor toegangskaarten. Kaartverkoop voor deze wedstrijden verloopt uitsluitend via de website. Onze vereniging is erkend en zal gebruik maken van de voorkeursbehandeling van FC Twente.

Gedragsregels

Leden die vanuit FC Twente een stadionverbod opgelegd krijgen door ernstig wangedrag zullen meteen als lid van de supportersvereniging worden geroyeerd. Andersom is de afspraak gemaakt dat bij ernstig wangedrag van een lid van de supportersvereniging op een wedstrijddag (bijv. in de bus) dit ook aan FC Twente zal worden gemeld. Daarnaast weegt het gedrag van een bestuurslid zwaarder dan van een normaal lid. Een bestuurslid heeft een voorbeeldfunctie en moet daar expliciet rekening mee houden.

Activiteiten vanuit de vereniging

Het bestuur van de supportersvereniging stuurt aan op een actieve bijdrage vanuit haar leden om te participeren in activiteiten welke worden georganiseerd (participatiemodel). Een grote groep vrijwilligers in de activiteitencommissie is daarbij leidraad. De activiteiten zullen zich richten op alle doel (leeftijd) groepen.

Feestavond     

De supportersvereniging tracht minimaal één keer per jaar een feestavond voor haar leden te organiseren.

Activiteiten vanuit FC Twente

Het bestuur van de supportersvereniging verwacht van haar leden een actieve bijdrage indien er vanuit FC Twente om medewerking wordt gevraagd. (te denken valt hierbij aan ondersteuning tijdens de Open Dag)

Voor eventuele andere gevallen waarin dit huishoudelijke reglement niet voorziet is het bestuur van de supportersvereniging beslissingsbevoegd. 

Deze website gebruikt cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.