Logo SV Borne

SV Borne

Supportersvereniging uit Borne van FC Twente!

Aanmelden

Kom derin dan ku'j dr oet kiek'n!

Wat leuk je dat je je wilt aanmelden! Vul het formulier hieronder in om je aanmelding te kunnen verwerken! 

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Ondergetekende verklaart na volledige invulling van onderstaande gegevens lid te zijn van de Supportersvereniging Borne en verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de voornoemde vereniging om van zijn/haar onderstaande bankrekening bedragen af te schrijven wegens de jaarlijks verschuldigde contributie, zijnde € 12,50.

Leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, zijn vrijgesteld van contributie. De inning van de contributie vindt de eerste keer bij hen plaats nadat zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.